Top
آبامکتین شیماگرو 1/8%  (1 لیتر)

آبامکتین شیماگرو 1/8% (1 لیتر)

مبارزه با کنه زنگ مرکبات که با روغن امولسیون شونده به نسبت ترکیب و در یک هکتار مصرف میشود 20 سی سی آبامکتین +250 سی سی روغن امولسیون شونده +100 لیتر آب.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت ، سمپاشی حداکثر 3 بار در سال مجاز میباشد. 

در صورت نیاز به سمپاشی های بیشتر بایستی از سایر حشره کش ها با نحوه عمل متفاوت استفاده نمود.

 

موارد و میزان مصرف :

 

محصول آفت میزان مصرف
مرکبات کنه زنگ 0/2 در هزار
سبزی و صیفی  مینوز سبزی و صیفی 0/6 لیتر در هکتار

نظرات کاربران

نظر بدهید