Top
اگزادیازون 12% ( 1 لیتر)

اگزادیازون 12% ( 1 لیتر)

اگزادیازون علف کشی تماسی و انتخابی از گروه اکسادی آزول ها بوده که برای کنترل علف های هرز مزارع برنج به کار برده می شود. 

 

نحوه اثر : اگزادیازون بازدارنده عمل فتوسنتز و همچنین بازدارنده آنزیم پروتوپورفیرینوژن اکسیداز می باشد. اگزادیازون توسط ریشه و برگ های گیاه قابل جذب بوده و با حرکت در آوندها به بخش های دیگر انتقال می یابد ولی انتقال آن در گیاه بسیار محدود است.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

اگزادیازون بر روی گیاهچه های خارج شده از خاک موثر است. جهت اختلاط سم با خاک بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود. این سم به غیر از کشت ذکر شده و علف های هرز نامبرده در موارد دیگری توصیه نمی شود. بقایای این سم می تواند از یک فصل تا فصل بعدی در خاک باقی بماند به همین دلیل باید در انتخاب گیاه زراعی بعدی دقت گردد.

 

موارد مصرف :

 

محصول    آفت هدف میزان مصرف

برنج

 

   علف های هرز مزارع برنج از جمله

   سوروف تا قبل از 2 برگی شدن سوروف

3/5 تا 4 لیتر در هکتار

 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید