Top
بنتازون شیماگرو 48% SL  ( نیم لیتر)

بنتازون شیماگرو 48% ( نیم لیتر)

بنتازون علف کشی تماسی، انتخابی، بازدارنده عمل فتوسنتز که عمدتا از طریق برگ جذب میشود.

 

حداقل سفارش 24عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

موارد و میزان مصرف :

 

محصول

 

آفت

 

میزان مصرف

 

برنج (در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج )

 

 

3-5 لیتر در هکتار

 

سویا (بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا )

 

علفهای هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام

 

2-2/5 لیتر در هکتار

 

یونجه و شبدر

 

 

2/5-3 لیتر در هکتار

 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید