Top
تیوبنکارب شیماگرو 50%  (1 لیتر)

تیوبنکارب شیماگرو 50% (1 لیتر)

تیوبنکارب علف کشی سیستمی و انتخابی از گروه تیوکاربامات ها بوده که برای کنترل علف های هرز مزارع برنج به کار برده می شود. 

 

نحوه اثر : تیوبنکارب بازدارنده سنتز پروتئین ، چربی و فتوسنتز است و از رشد جوانه های انتهایی جلوگیری می کند.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

این سم برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی بسیار خطرناک است. از آلودگی آب های جاری ، راکد و زیرزمینی به آفت کش و محلول آن اکیدا خودداری کنید . دام و طیور را قبل از سمپاشی از محل مورد نظر دور نمایید.از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده جلوگیری کنید . از شستشوی وسایل و دستگاه های سمپاشی در نزدیکی منابع طبیعی، مجاورت رودخانه و آب های جاری پرهیز نمایید.

 

موارد و میزان مصرف :

 

نام محصول

   نوع علف هرز

زمان مصرف میزان مصرف

برنج

 

   علف های هرز پهن برگ ،

   باریک برگ و جگن ها

قبل از رویش و یا بلافاصله بعد از

رویش ( قبل از 2 برگی شدن سوروف)

5 تا 6 لیتر در هکتار

 

نظرات کاربران

نظر بدهید