Top
دیکلرووس شیماگرو 50%  (1 لیتر)

دیکلرووس شیماگرو 50%(1 لیتر)

دیکلرووس حشره کشی است که علیه آفات مکنده بکار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدید که 3 روز بعد اثرش زائل می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات می باشد.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

زمان مصرف بر اساس نظر کارشناس و رعایت موازین پیش آگاهی خواهد بود.

 

موارد و میزان مصرف :

 

محصول آفت میزان مصرف

سبزیها و جالیز

 

 

تریپس پیاز،شته ها،عسلک جالیز،

مگس سفید گلخانه

 

 1/5-2 لیتر در هکتار در گلخانه ها برای هر

100 متر مکعب حجم ،مقدار 8 سانتیمتر مکعب

 

نظرات کاربران

نظر بدهید