Top
سایپرمترین شیماگرو 40%  (1 لیتر)

سایپرمترین شیماگرو 40%(1 لیتر)

سایپرمترین حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سمپاشی شده که به عنوان حشره کش عصبی باعث اختلال در کانال های سدیم در طناب عصبی می شود.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)


تماس بگیرید

محصولات مشابه

در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود، زیرا برای بند پایان و حشرات مفید مضر خواهد بود.

 

موارد و میزان مصرف :

 

محصول

 

آفت

 

میزان مصرف

 

پنبه آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هکتار
سیب آفات برگخوار 75 میلی لیتر در هزار لیتر آب

نظرات کاربران

نظر بدهید