Top
متام سدیم شیماگرو 32/7%  (20 لیتر)

متام سدیم شیماگرو 32/7%(20 لیتر)

متام سدیم ماده ای است برای ضدعفونی خاک از نماتدها، بیماری های قارچی ، حشرات خاکزی و بذر علفهای هرز یکساله که میتوان آن را در انواع خزانه ، گلخانه ها و نیز در فضای باز به کار برد.

 

 


تماس بگیرید

محصولات مشابه

میزان سم توصیه شده برای هر متر را با 2 تا 7 لیتر آب مخلوط نموده، بوسیله آب پاش در سطح خاک به طور یکسان پاشیده و بلافاصله خاک سمپاشی شده را به عمق 25 سانتیمتر مخلوط کنید.سپس سطح خاک را با پلاستیک به نحوی بپوشانید که مانع خروج گاز متام سدیم گردد.

 

موارد و میزان مصرف :

 

محصول

 

آفت

 

میزان مصرف

 

سبزی، جالیز، سیب زمینی، چغندرقند، 

یونجه، انجیر، توت، انار، پسته و توتون

نماتد مولد

غده ریشه

50 گرم در متر مربع خاک یا 32 

گرم در متر مکعب بذر

نظرات کاربران

نظر بدهید