Top
مولینت شیماگرو 71% EC

مولینت شیماگرو 71% EC

علف کشی برای مبارزه با علفهای هرز باریک برگ در خزانه ، کشتت مستقیم و نشایی برنج.


تماس بگیرید

محصولات مشابه

در کشت مستقیم غلات باید در زیر لایه خاک تیمار شده با علف کش کاشته شود.

 

موارد و میزان مصرف :

 

محصول آفت  میزان مصرف زمان مصرف
کشت مستقیم برنج

 

علفهای هرز باریک برگ در خزانه

 

قبل از دو برگی شدن علفها و قبل از کشت بذر در خزانه

 

5-6 لیتر در هکتار

کشت نشایی برنج      

 

نظرات کاربران

نظر بدهید