Top
پرمترین شیماگرو 25%  (1 لیتر)

پرمترین شیماگرو 25%(1 لیتر)

حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که با مصرف کم دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

 

حداقل سفارش 12عدد ( یک کارتن)
تماس بگیرید

محصولات مشابه

موارد و میزان مصرف : 

 

محصول آفت میزان مصرف

چغندر قند

پرودنیا یک لیتر در هکتار

درختان میوه

 

مینوز لکه گرد

 

0/5 در هزار(فقط در سالهای طغیانی علیه نسل

اول یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت)

نظرات کاربران

نظر بدهید