Top
آهن 6% اگری پلکس  (1 لیتر)

آهن 6% اگری پلکس

گیاهان دچار کمبود آهن،فتوسنتز را به خوبی انجام نداده و به دلیل کمبود قند و شیره پرورده مناسب، به سرعت علایم ضعف را نشان خواهند داد و در موارد شدید ریزش برگ و میوه نیز دیده میشود.

 

 هر کارتن حاوی 12 بطری یک لیتری ( حداقل سفارش)

 

 

تجزیه های ضمانت شده (w/w):

 

آهن محلول Fe %6
اسید آمینه آزاد Free Amino Acid %2
ماده آلی O.M %5

تماس بگیرید

محصولات مشابه

مشخص ترین علائم کمبود آهن در گیاهان، زرد شدن میان رگبرگ ها بوده در حالی که خود رگبرگها به رنگ سبز تیره باقی می مانند. ادامه کمبود آهن باعث ایجاد تاول در حاشیه برگ ، نکروزه شدن محل تاول و در نهایت مرگ برگ میشود.

 

دستورالعمل مصرف :

 

محصول زمان مصرف

محلول پاشی

(در هزار)

در خاک

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی

(گندم،جو،ذرت،کلزا،چغندرقند،پنبه،برنج.)

 

شروع ساقه رفتن ، تکرار به

فاصله 1 ماه تا برطرف شدن کمبود

 

 

1/5

 

 

 

 

3-6

 

 

 

درختان میوه(سیب،گلابی،هلو،گیلاس،زردآلو،

انگور،گردو،بادام،زیتون،نخیلات)

 

بعد از ریزش گلبرگها ، تکرار

در صورت علائم کمبود

 

2

 

 

5-8

 

 

درختان پسته

 

 دانه ارزنی شدن میوه، تکرار 1

بار با فاصله 1 ماه 

 

1/5-2

 

 

3-7

 

 

سبزی،صیفی و جالیز(خیارسبز،گوجه فرنگی،فلفل و

حبوبات و سیب زمینی)

 

3-5 برگی تکرار با فاصله 1 ماه

 

 

1/5

 

 

3-5

 

 

محصولات گلخانه ای

 

با شروع میوه دهی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار

 

 1/5 

  

6-8

 

مرکبات

 

پس از تشکیل میوه ، تکرار بعد از

1 ماه تا برطرف شدن علائم کمبود

 

1/5-2

 

 

3-5

 

 

گیاهان زینتی،فضای سبز و چمن

 

همراه با شروع رشد رویشی، تکرار به فاصله 1 ماه

 

2

 

4-6

 

نظرات کاربران

نظر بدهید