Top
فسفر و پتاسیم اگری پلکس  (1 لیتر)

فسفر و پتاسیم اگری پلکس

نقش فسفر در فرآیند فتوسنتز بسیار مهم و کمبود آن باعث توقف رشد گیاه می شود.کمبود میزان فسفر در گیاه موجب انتقال این عنصر از برگ های پیربه برگ های جوان شده و منجر به ریزش برگ های پیر میگردد.

 

 هر کارتن حاوی 12 بطری یک لیتری ( حداقل سفارش)

 

 

تجزیه های ضمانت شده (w/w):

 

فسفر قابل استفاده PO %30
پتاسیم محلول در آب KO %20

تماس بگیرید

محصولات مشابه

گاهی نیز کمبود فسفر باعث تجمع مواد قندی در برگ و ساقه شده و برگ ها و ساقه ها به رنگ قرمز در می آیند. نقش پتاسیم نیز در گیاه کاتالیزوری بوده و کمبود آن ، مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها را کاهش میدهد.

 

دستورالعمل مصرف :

 

محصول زمان مصرف

محلول پاشی

(در هزار)

در خاک

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی

(گندم،جو،ذرت،کلزا،چغندرقند،پنبه،برنج.)

 

6-8 برگی ، تکرار به فاصله 1 ماه

 

 

1/5-2 

 

 

 

3-6 

 

 

درختان میوه(سیب،گلابی،هلو،گیلاس،زردآلو،

انگور،گردو،بادام،زیتون،نخیلات)

 

بعد از گل ، تکرار به فاصله 1 ماه

 

2

 

3-5

 

درختان پسته

 

 هنگام متورم شدن جوانه ها ، بعد از

دانه ارزنی شدن میوه ، پر شدن دانه

 

2

 

 

3-5

 

 

سبزی،صیفی و جالیز(خیارسبز،گوجه فرنگی،فلفل و

حبوبات و سیب زمینی)

 

بعد از اولین گل دهی و تکرار

به فاصله 10-15 روز یکبار

 

1/5-2

 

 

2-3

 

 

محصولات گلخانه ای

 

همراه با شروع میوه دهی و تکرار به

فاصله 15-10 روز یکبار

 

 1/5-2 

 

  

3-4

 

 

مرکبات

 

 

تورم جوانه ها ، فندقی شدن و

تکرار به فاصله 1 ماه

 

 

2-3

 

 

5-6

 

 

گیاهان زینتی،فضای سبز و چمن

 

همراه با شروع رشد رویشی،

تکرار به فاصله 1 ماه

 

2-3

 

6-8

 

نظرات کاربران

نظر بدهید