Top
منیزیم  7% اگری پلکس  (1 لیتر)

منیزیم 7% اگری پلکس

منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در ساختمان کلروفیل است و به صورت یون توسط گیاه جذب میشود. این عنصر به عنوان اتم مرکزی در ساختمان کلروفیل حضور دارد و بر اثر کمبود آن میزان کلروفیل گیاه کاهش پیدا کرده و زردی (کلروز) در برگها به وجود می آید. این زردی ناشی از عدم تشکیل کلروفیل است.

 

 هر کارتن حاوی 12 بطری یک لیتری ( حداقل سفارش)

 

 

تجزیه های ضمانت شده (w/w):

 

منیزیم محلول Mg %7
گوگرد محلول S %6
اسید آمینه آزاد  Free Amino Acid   %2
ماده آلی O.M %5

تماس بگیرید

محصولات مشابه

علائم کمبود منیزیم اغلب در برگهای پایینی گیاه مشاهده میشود.علاوه بر نقش اساسی و بنیانی فتوسنتز در گیاه ، سنتز هیدرات های کربن و چربی ها نیز به واسطه حضور این عنصر در گیاه صورت می گیرد.

 

دستورالعمل مصرف :

 

محصول زمان مصرف

محلول پاشی

(در هزار)

در خاک

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی

(گندم،جو،ذرت،کلزا،چغندرقند،پنبه،برنج.)

 

شروع ساقه رفتن ، تکرار به

فاصله 1 ماه تا برطرف شدن کمبود 

 

 

1/5

 

 

 

 

3-6

 

 

 

درختان میوه(سیب،گلابی،هلو،گیلاس،زردآلو،

انگور،گردو،بادام،زیتون،نخیلات)

 

بعد از ریزش گلبرگها ، تکرار

در صورت علائم کمبود

 

2

 

 

5-8

 

 

درختان پسته

 

 دانه ارزنی شدن میوه، تکرار 1

بار با فاصله 1 ماه 

 

1/5-2

 

 

3-7

 

 

سبزی،صیفی و جالیز(خیارسبز،گوجه فرنگی،فلفل و

حبوبات و سیب زمینی)

 

3-5 برگی تکرار با فاصله 1 ماه

 

 

1/5

 

 

3-5

 

 

محصولات گلخانه ای

 

با شروع میوه دهی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار

 

 1/5 

  

6-8

 

مرکبات

 

پس از تشکیل میوه ، تکرار بعد از

1 ماه تا برطرف شدن علائم کمبود

 

1/5-2

 

 

3-5

 

 

گیاهان زینتی،فضای سبز و چمن

 

همراه با شروع رشد رویشی، تکرار به فاصله 1 ماه

 

2

 

4-6

 

نظرات کاربران

نظر بدهید