Top
کلات 98% مولتی کم  (25Kg)

کلات 98% مولتی کم

کلات ها نقش بسیار مهمی در سیستم بیولوژیک گیاه بازی می کنند . کلات بر اساس فرم پیوند با مواد مغذی فلزی، به جای دیگر یون های غیر ضروری ، مانع از دست دادن مواد مغذی در خاک می شود. آنها همچنین همانند حاملین فلزات موثر و مواد جدا شده به مواد مغذی اجازه میدهند که آزادانه داخل گیاه حرکت کنند.

 

تجزیه های ضمانت شده (w/w):

 

 کلات EDTA %98

قیمت: 3000000 تومان

محصولات مشابه

فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریع تر توسط گیاه جذب میشوند. مولکولی که عناصر را کلاته میکند EDTA نام دارد. جذب بسیاری از عناصر توسط ریشه در نتیجه اختلاف بار الکتریکی عنصر با کانال های جذبی موجود در ریشه صورت می گیرد. عنصری که به فرم کلاته درآمده باشد پتانسیل بار بیشتری ایجاد خواهد کرد و در نتیجه بیشتر و بهتر از کانال های ریشه عبور میکند.

نظرات کاربران

نظر بدهید