Top
کلسیم 8% اگری پلکس  (1 لیتر)

کلسیم 8% اگری پلکس

کلسیم به عنوان تنظیم کننده تعادل و تناسب مواد غذایی در گیاه ، عنصری حیاتی برای تولید محصولات با کیفیت به شمار می رود. کلسیم در گیاه تقریبا بی حرکت است.

 

 هر کارتن حاوی 12 بطری یک لیتری ( حداقل سفارش)

 

 

تجزیه های ضمانت شده (w/w):

 

نیتروژن کل N %5
کلسیم محلول Ca  %8
اسید آمینه آزاد Free Amino Acid %2
ماده آلی O.M %5

تماس بگیرید

محصولات مشابه

این عنصر در برگ های پیر تجمع یافته و به دلیل جابجایی کم در گیاه به برگ های جوان یا میوه های در حال رشد ، غده ها و یا ریشه ها ، منتقل نمی شود. از این رو ، کلسیم با سلول های گیاهی مزدوج میشود تا همراه آن ها بماند. بنابراین تامین کلسیم برای سلول های در حال تولد بسیار مهم است.

 

دستورالعمل مصرف :

 

محصول زمان مصرف

محلول پاشی

(در هزار)

در خاک

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی

(گندم،جو،ذرت،کلزا،چغندرقند،پنبه،برنج.)

 

شروع ساقه رفتن ، تکرار به

فاصله 1 ماه تا برطرف شدن کمبود

 

 

1/5

 

 

 

 

3-6

 

 

 

درختان میوه(سیب،گلابی،هلو،گیلاس،زردآلو،

انگور،گردو،بادام،زیتون،نخیلات)

 

بعد از ریزش گلبرگها ، تکرار

در صورت علائم کمبود

 

2

 

 

5-8

 

 

درختان پسته

 

 دانه ارزنی شدن میوه، تکرار 1

بار با فاصله 1 ماه 

 

1/5-2

 

 

3-7

 

 

سبزی،صیفی و جالیز(خیارسبز،گوجه فرنگی،فلفل و

حبوبات و سیب زمینی)

 

3-5 برگی تکرار با فاصله 1 ماه

 

 

1/5

 

 

3-5

 

 

محصولات گلخانه ای

 

با شروع میوه دهی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار

 

 1/5 

  

6-8

 

مرکبات

 

پس از تشکیل میوه ، تکرار بعد از

1 ماه تا برطرف شدن علائم کمبود

 

1/5-2

 

 

3-5

 

 

گیاهان زینتی،فضای سبز و چمن

 

همراه با شروع رشد رویشی، تکرار به فاصله 1 ماه

 

2

 

4-6

 

نظرات کاربران

نظر بدهید