Top
کنسانتره پر تولید (اردکانی)  (50Kg)

کنسانتره پر تولید (اردکانی)

  حداکثر تولید شیر اقتصادی و راندمان مطلوب تولید مثل ، در گاوهای پرتولید مستلزم مدیریت دقیق و هوشمند این نوع دامها است. کاهش مشکلاتی که با شروع تولید شیر اتفاق می افتد و سپس حفظ تولید بالای شیر نیازمند به کارگیری راهبردهای نوین تغذیه است.


تماس بگیرید

کنسانتره پر تولید ارکانی طوری فرموله شده است که در صورت استفاده از علوفه مطلوب، تولید شیر بین 25-35 کیلوگرم در روز را ایجاد نماید.

در این زمینه مجددا تاکید میگردد که تنوع و کیفیت علوفه تاثیر بالایی در راندمان تولید شیر و تولید مثل دارد. در این کنسانتره تنوع اقلام مورد استفاده زیاده بوده و سعی شده است که حداقل سه نوع کنجاله پروتئینی در تولید آن استفاده شود تا پروفایل مطلوبی از اسیدهای آمینه را ارائه نماید.

 

مواد مغذی کنسانتره پر تولید اردکانی :

 

انرژی خالص 

شیرواری

پروتئین خام

درصد

ماده خشک

درصد

خاکستر کل

درصد

فیبر خام

 درصد

کلسیم 

درصد

فسفر

درصد

1/75 17/5+5% 88 7/5 8 %9 %6

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

نظرات کاربران

نظر بدهید