Top
بنجامین آمستر کینگ  (سایز گلدان 7)

بنجامین آمستر کینگ (سایز گلدان 7)

آبیاری: 

 

طبق دمای هوای منزل شما،اجازه دهید خاک خشک شود بعد آبیاری کنید که اینطور تقریبا هفته ای ۲ بار سیراب میشود.

 

تکثیر: 

 

تکثیر این گل هم با خوابانیدن هوایی و هم با قلمه گیری است البته در منزل به راحتی نمیتوان تکثر کرد زیرا سخت ریشه میدهد ولی قلمه در بهار تابستان آن هم همراه پودر ریشه زایی و هوای بس ناجوانمردانه شرجی بهترین راه حل است.

 

حداقل سفارش 50 عدد


تماس بگیرید

تغذیه: 

 

در فصول رشد یعنی بهار و تابستان ماهی دوبار با کود کامل تغذیه شود ، در زیر لینک خرید این کود وجود دارد.

 

تعویض گلدان: 

 

سعی کنید دیر به دیر گلدان را عوض کنید اجازه بدهید ریشه ها از زیر گلدان بیرون بیاید بعد عوض کنید.

 

هرس: 

 

برگهای زرد شده و سوخته را هرس کنید همچنین برای اینکه گیاه رشد زیادی نکند ودراز نشود وانه انتهایی آن را هرس کنید.

 

نظرات کاربران

نظر بدهید