نمایش 25–48 از 69 نتیجه

کود مایع سالین مولتی کم- 4 گالن 5 لیتر

2,880,000 تومان

کود کامل (20-20-20) NPK تاپ گرئو – 9 بسته یک کیلوگرمی

3,600,000 تومان

کود سوپر آمین 80% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

کود سوپر آمین 40% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

2,592,000 تومان

هوموکسال 95% – 12 قوطی نیم کیلوگرمی

کود سیوید اگری پلکس مولتی کم – 12 قوطی یک کیلویی

6,480,000 تومان

نیترات کلسیم گرانول سفید مولتی کم- 25 کیلوگرم

3,000,000 تومان

کود سولفات پتاسیم گرانول مولتی کم- 25 کیلوگرم

3,000,000 تومان

نیترات منیزیم کریستال مولتی کم – 25 کیلوگرم

4,800,000 تومان

کود کامل (30-5-15) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,596,000 تومان

کود کامل (30-5-10) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,368,000 تومان

کود کامل (10 -52-10) NPK مولتی کم – 10 کیلوگرمی (سطلی)

2,520,000 تومان

کلات روی 15% – 10 بسته یک کیلویی

5,400,000 تومان

کود کلات کلسیم 10% مولتی کم – 10 بسته یک کیلویی

5,400,000 تومان

کود کلات منگنز 13% مولتی کم- 10 بسته یک کیلویی

5,400,000 تومان

کود کلات منیزیم 6% مولتی کم- 10 بسته یک کیلویی

5,400,000 تومان

کود کلات آهن 13% مولتی کم- 10 بسته یک کیلویی

5,400,000 تومان

کود کلات مس 15% مولتی کم- 10 بسته یک کیلویی

6,960,000 تومان

کود کلات بر 21% مولتی کم – 25 کیلوگرم

6,000,000 تومان

کود کامل (20-20-20) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,710,000 تومان

کود کامل (36-12-12) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

1,596,000 تومان

کود کامل (10 -52-10) NPK مولتی کم – 25 کیلوگرمی

کود اوره فسفات 17-44-0 مولتی کم – 25 کیلوگرم

4,500,000 تومان

کود سولفات روی آبدار 21% گرانول مولتی کم – 25 کیلوگرم

2,700,000 تومان