نمایش 1–24 از 111 نتیجه

کود پتاسیم 32% اگری پلکس- 4 گالن 5 لیتری

2,200,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 20 لیتری

1,600,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 2 گالن 10 لیتری

1,800,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 4 گالن 5 لیتری

1,800,000 تومان

نیترات پتاسیم – 3 بسته 10 کیلویی

3,600,000 تومان

کنسانتره پر تولید (اردکانی) – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره سوپر تولید – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره استارتر گوساله – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره گوساله های پرواری – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره بره پرواری – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره میش داشتی – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

کنسانتره بره پرواری دوره رشد – 50 کیلوگرم

تماس بگیرید

پری استارتر – 50 کیلوگرمی

تماس بگیرید

استارتر – 50 کیلوگرمی

تماس بگیرید

گروئر – 50 کیلوگرمی

تماس بگیرید

فینیشر 1 – 50 کیلوگرمی

تماس بگیرید

فینیشر 2 – 50 کیلوگرمی

تماس بگیرید

کود کامل (36 -12-12) NPK اگری پلکس – 10 کیلوگرمی

900,000 تومان

کود کامل (24-15-15) NPK اگری پلکس – 10 کیلوگرمی

900,000 تومان

کود کامل (30-5-10) NPK اگری پلکس – 10 کیلوگرمی

تماس بگیرید

کود میکرو کامل اگری پلکس – 10 کیلوگرمی

380,000 تومان

کود نیترات پتاسیم اگری پلکس – 10 کیلویی

500,000 تومان

کود فروت ستینگ اگری پلکس – 12 بسته یک کیلویی

1,440,000 تومان

کود پارس فول اگری پلکس – 10 کیلوگرم

680,000 تومان