نمایش 1–24 از 262 نتیجه

کود کامل (6-6-12) NPK تاپ هول – یک لیتری

کود پتاسیم 32% آکوافارم – 12 بطری یک لیتری

1,440,000 تومان

کود کلسیم 8% آکوافارم- 12 بطری یک لیتری

1,200,000 تومان

کود پروفر آکوافارم – 12 بطری یک لیتری

1,200,000 تومان

کود ماکس آکوافارم – 12 بطری یک لیتری

1,380,000 تومان

کود آمین آکوافارم – 12 بطری یک لیتری

1,440,000 تومان

کود فولویک اسید مولتی کم – 25 کیلویی

2,750,000 تومان

کود پرولیکس برنج اگری پلکس – 12 بطری یک لیتری

1,260,000 تومان

کود پرولیکس اگری پلکس – 10 بطری 0/5 لیتری

1,050,000 تومان

کود پتاسیم 32% اگری پلکس- 4 گالن 5 لیتری

2,200,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 20 لیتری

1,600,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 2 گالن 10 لیتری

1,800,000 تومان

کود کلسیم 8% اگری پلکس- 4 گالن 5 لیتری

1,800,000 تومان

مونو آمونیوم فسفات مولتی کم – 25 کیلویی

2,750,000 تومان

کود مایع سالین مولتی کم- 4 گالن 5 لیتر

1,600,000 تومان

کود کامل (20-20-20) NPK تاپ گرئو – 9 بسته یک کیلوگرمی

1,350,000 تومان

کود کلات آهن 6% EDDHA فروکسین 138- 25 کیلویی

8,750,000 تومان

کود سوپر آمین 80% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

3,600,000 تومان

کود سوپر آمین 40% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلوگرمی

1,440,000 تومان

هوموکسال 95% – 12 جعبه یک کیلوگرمی

1,800,000 تومان

هوموکسال 95% – 12 قوطی نیم کیلوگرمی

کود سیوید اگری پلکس – 12 قوطی یک کیلویی

3,480,000 تومان

نیترات کلسیم گرانول سفید – 25 کیلوگرم

1,375,000 تومان

نیترات پتاسیم – 3 بسته 10 کیلویی

3,600,000 تومان