نمایش 1–24 از 69 نتیجه

کود سیوید اگری پلکس مولتی کم – 10 جعبه یک کیلویی

5,580,000 تومان

کود سوپر آمین 40% ویژه مولتی کم – 10 بسته یک کیلوگرمی

3,000,000 تومان

کود کربنات پتاسیم 99% مولتی کم – 25 کیلویی

4,500,000 تومان

کود کامل (10 -52-10) NPK مولتی کم – 9.5 کیلوگرمی

2,280,000 تومان

کود سوپر آمین 40% مولتی کم- 500 گرمی

کود سوپر آمین 80% مولتی کم- 500 گرم

کود سوپر آمین 80% مولتی کم – یک کیلوگرم

کود اگری پلکس سیوید مولتی کم – 500 گرم

کود سیوید اگری پلکس مولتی کم – یک کیلویی

کود سوپر آمین 40% مولتی کم – یک کیلوگرم

کود سوپر آمین 40% مولتی کم – 10 بسته یک کیلوگرمی

2,300,000 تومان

کود هوموکسال 95% مولتی کم – 12 جعبه یک کیلوگرمی

3,672,000 تومان

کود نیترات پتاسیم مولتی کم- 3 بسته 10 کیلویی

6,480,000 تومان

کود اوره فسفات 17-44-0 مولتی کم – 10 کیلوگرم (سطلی)

2,040,000 تومان

استارتر مونوپتاسیم فسفات مولتی کم- 10 کیلوگرم (سطلی)

2,640,000 تومان

استارتر مونوپتاسیم فسفات مولتی کم- 12 قوطی یک کیلوگرمی

3,600,000 تومان

کود فولویک اسید 95% مولتی کم – 12 قوطی یک کیلویی

4,200,000 تومان

کود کلات مس 15% مولتی کم- 25 کیلویی

15,900,000 تومان

کود کلات آهن 13% مولتی کم- 25 کیلویی

12,000,000 تومان

کود کلات منگنز 13% مولتی کم- 25 کیلویی

12,000,000 تومان

کود کلات روی 15% مولتی کم- 25 کیلویی

12,000,000 تومان

کود کلات کلسیم 10% مولتی کم – 25 کیلویی

12,000,000 تومان

کود فولویک اسید 95% مولتی کم – 25 کیلویی

8,100,000 تومان

مونو آمونیوم فسفات مولتی کم – 25 کیلویی

4,500,000 تومان