نمایش 1–24 از 63 نتیجه

کود پرولیکس برنج اگری پلکس – 12 بطری یک لیتری

1,260,000 تومان

کود پرولیکس اگری پلکس – 10 بطری 0/5 لیتری

1,050,000 تومان

کود مایع سالین مولتی کم- 4 گالن 5 لیتر

1,600,000 تومان

فول تاپ 40-40-0 – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

کود آمینو پودری – 12 بسته یک کیلویی

4,800,000 تومان

کود مایع سالین – 2 گالن 10 لیتری

1,600,000 تومان

سیتوکن -12 بطری یک لیتری

4,200,000 تومان

فول تاپ 42-8-16 – 3 فویل 10 کیلوگرمی

4,200,000 تومان

فول تاپ 13-40-13 – 10 کیلوگرمی (سطلی)

1,500,000 تومان

فول تاپ 40-4-10 – 5 فویل 5 کیلوگرمی

3,750,000 تومان

کود پرولیکس اگری پلکس – 12 بطری یک لیتری

1,200,000 تومان

کود مایع آلی ماکس – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

آمی 16 – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

آهن 7% – 12 بطری یک لیتری

2,160,000 تومان

روی 7% – 12 بطری یک لیتری

2,160,000 تومان

کود منگنز 7% جی اند جی – 12 بطری یک لیتری

2,040,000 تومان

کود آهن ، منگنز و روی جی اند جی – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

کلسیم 10% LANK Corrector جی اند جی – 12 بطری یک لیتری

4,200,000 تومان

کود کلسیم و بر – 12 بطری یک لیتری

2,400,000 تومان

کود کلسیم و سیلیس – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

کود پروستیم – 12 بطری یک لیتری

3,000,000 تومان

پرولیکس جی اند جی- 12 بطری یک لیتری

365,000 تومان

وین مس – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان

کود کمپلکس – 12 بطری یک لیتری

3,600,000 تومان